Condito
Företagsutveckling Individ & grupputveckling Om condito Kontakta condito  

 

 
Företagsutveckling

Det finns två olika perspektiv genom vilket man kan betrakta en verksamhet. Det viktiga är att verksamheten ses som en helhet och därför bör båda perspektiven tas med i utvecklingsarbetet.

Affärsperspektivet som omfattar verksamhetens relation till sin omvärld, dvs. kunder, leverantörer, kundstrukturer, värdekedjor och målgrupper, etc.
Condito kan ta roller som oberoende konsult och objektiv rådgivare eller som resurs inom olika delar av affärsutvecklings-/säljprocessen. Condito har i bl.a. arbetat som säljresurs, marknadsansvarig och med projektuppföljningar.

Verksamhetsperspektivet som omfattar en organisations inre struktur, förmågan att leverera affären. Här tittar man på logiska flöden, processkartläggningar och processanalyser. Med tonvikt på affärsutveckling vägs ändå verksamhetsperspektivet in i utvecklingsarbetet.
Condito har tidigare erfarenhet av SIQs modell för offensiv verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling.