Condito
Företagsutveckling Individ & grupputveckling Om condito Kontakta condito  

 

 
om företaget Andreas Ivansson

Condito är ett konsultbolag med sitt ursprung inom marknadsföring och försäljning.

Affärsidén är att hjälpa små och medelstora företag att utifrån ett sälj/marknadsperspektiv utveckla sina affärer och sin verksamhet.

Condito startades hösten 2005 och drivs av Andreas Ivansson. Andreas har flera års erfarenhet inom konsultbranschen bl. a. som affärskonsult och affärsutvecklare. Andreas har en bred utbildning med en fil. Kand. i informatik och en fil. Mag. i företagsekonomi. Andreas är även certifierad SDI® och The Human Element handledare.

Condito finns i en mycket trevlig konsultmiljö i stadsdelen Klara i Karlstad. Där samarbetar Condito med flera andra konsultbolag i något vi kallar Klara Kompetenser. Tillsammans bildar vi en stark aktör som kan åta oss stora och komplexa uppdrag inom en rad olika områden.

Condito har ett nära samarbete med Kommunikationsutveckling AB och kan genom detta erbjuda goda möjligheter till grupp- och ledarskapsutveckling, bland annat i form av UGL-kurser.