Condito
Företagsutveckling Individ & grupputveckling Om condito Kontakta condito  

 

 
Grupp & individutveckling

SDI® (Strength Deployment Inventory) SDI


SDI är ett enkelt och roligt verktyg för att tillsammans kartlägga gruppens och våra individuella styrkor. Med hjälp av SDI ökar förståelsen om våra olika behov och styrkor. Till skillnad från andra frågeformulär är detta inte ett test, därför utvärderas aldrig resultaten eller utsätts för någon kritisk bedömning. Resultatet fungerar som underlag för diskussion och reflektion i den egna och gruppens utveckling.

Genom att använda SDI ® får du möjlighet att uppnå större förståelse för:

  1. Varför du beter dig som du gör.
  2. De medfödda styrkor du för med dig till relationer och roller.
  3. Vad det är som orsakar inre konflikter för dig.
  4. Det sätt som du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på.
  5. Varför du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande och andra inte är det.
  6. Hur du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla.
  7. Hur du kan umgås effektivt med olika människor i olika livssituationer.
  8. Hur du accepterar att ta emot och hur du ger konstruktiv feedback.
  9. Hur du undviker stressande situationer.

Genom egna och andras upplevelser förstår du hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig, samt hur du hanterar detta. Hur du både påverkar och påverkas i samspelet med gruppen och varför detta är bra.