Condito
Företagsutveckling Individ & grupputveckling Om condito Kontakta condito  

 

 
Grupp & individutveckling

The Human Element® The Human Element


Varje organisation och arbetsgrupp består av människor - enskilda individer. Individernas och gruppernas förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation, samarbete m.m. är helt central för organisationens effektivitet och prestationsförmåga.

Vi har ändå en tendens att lägga fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system. Att se till att individer och arbetsgrupper fungerar väl - att bygga Den Goda Organisationen - är den främsta uppgiften för ledarskapet i organisationen.

Utvecklingsprogrammet The Human Element® tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer - allt för att skapa Den Goda Organisationen.

Nyckelbegrepp

  • Medarbetarnas självkänsla är avgörande för motivation och framgång
  • Ledarskapet består främst i att skapa förutsättningar för medarbetarna att öka sin självkänsla
  • Medarbetare med hög självkänsla vågar pröva det som är nytt och okänt, ser svårigheter som stimulerande utmaningar, är nyfikna, vågar vara kreativa, vill ta – och tar – ansvar och ställer krav
  • Den Goda Organisationen innebär ett öppet och ärligt företagsklimat; var och en tar ansvar för sina egna och gruppens uppgifter.

Fördelar för organisationen

  • Ökar produktivitet och lönsamhet
  • Underlättar omorganisationer
  • Skapar effektiva och självgående grupper
  • Ökar det individuella ansvaret för personlig och yrkesmässig utveckling
  • Ökar effekten av andra utbildningar
  • Ger nöjdare kunder tack vare ökad öppenhet och förbättrad kommunikationWill Schutz

The Human Element – Den Goda Organisationen – bygger på Will Schutz FIRO-teori som även återfinns inom ledarskapskursen UGL, utvecklad av Försvarshögskolan.

FIRO bygger på tanken att alla mänskliga relationer kan beskrivas i termer av tre dimensioner. På beteende-nivån talar vi om tillhöra, kontroll och öppenhet. Motsvarande dimensioner på känslo-nivån är betydelsefull, kompetent och omtyckt. FIRO-teorin förklarar de flesta interaktioner människor emellan med hjälp av dimensionerna tillhöra – kontroll – öppenhet. Utifrån FIRO-teorin har sedan en rad olika instrument och metoder utvecklats. De gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor. De kan också inspirera till processer för utveckling: förbättra relationer, skapa tillit och förtroende och forma hög-presterande team. Inte minst kan de användas för att utveckla mer effektiva ledare och för att bygga samarbetsinriktade och framgångsrika affärsrelationer, allianser och partnerskap.